Pracodawca Przyjazny Zdroiwu Psychicznemu TM

Certyfikat Pracodawca Przyjazny Zdrowiu Psychicznemu - Logo

Zadbaj o dobrostan i kondycję psychiczną swoich pracowników. Wyróżnij się na rynku pracy i na tle konkurencji. Realnie popraw swoje wyniki finansowe. Zadbaj o profesjonalizm i efektywność pracy.

dołącz do bezpłatnego programu PPZPTM
Certyfikat Pracodawca Przyjazny Zdrowiu Psychicznemu

Sprawdź i popraw kondycję psychiczną w Twojej firmie

Pracodawca Przyjazny Zdrowiu PsychicznemuTM to nowatorski program Fundacji To Get There. Jest on wynikiem kilku lat badań i wytężonej pracy naszego Zespołu. Celem programu jest budowanie świadomości, wśród pracowników i pracodawców dotyczącej, istoty zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Pozwala sprawdzić jakość pracy w Twojej firmie, kondycję psychiczną Twojej załogi, relacje panujące wewnątrz organizacji oraz zdiagnozować ewentualne problemy, które wpływają na spadek efektywności oraz jakości obsługi.

W czym tkwi problem?

Przeciętnie niemal 77 tysięcy godzin człowiek spędza w swoim życiu w pracy. Zadbajmy o ten tak istotny obszar życia.

W dzisiejszych czasach coraz częściej porusza się temat związany ze zdrowiem psychicznym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że aż 15% dorosłych w wieku produkcyjnym cierpi na zaburzenia psychiczne. Japonia ogłosiła rosnącą liczbę problemów ze zdrowiem psychicznym zgłoszonych do odszkodowania pracowniczego już w 2021 roku (liczba ta rośnie z każdym rokiem) [1]. W Polsce co dziesiąty uczeń deklaruje, że podjął próbę samobójczą, a blisko 40% o tym myśli. Młodzi ludzie czują się bezwartościowi, ponad 80% młodych ludzi nie potrafi znaleźć rozwiązania w kłopotliwej sytuacji i nie radzi sobie ze stresem dnia codziennego [2]. Co drugi uczeń w wieku 19 lat ma skrajnie niską samoocenę i fatalne zdanie o sobie [2][3].

Sam fakt wchodzenia młodych dorosłych na rynek pracy nie jest dla nich łatwą sprawą. Badania pokazują widoczną korelację napięcia i stresu pojawiającego się w pracy z różnymi systemami zarządzania. Mają one ogromny wpływ na: zdrowie psychiczne [4][5], poziom wypalenia zawodowego, a także potrzebę odejścia z pracy. Zwiększenie satysfakcji z pracy i docenienie prowadzi zatem do poprawy zdrowia psychicznego, braku wypalenia zawodowego, osłabia chęć zmiany pracodawcy, a wręcz poprawia wydajność [7][8][9][10].
ponad 77 tysięcy godzin spędzamy w swoim życiu w pracy
+77 tys. godzin
tyle czasu spędzamy w pracy
15% dorosłych cierpi na zaburzenia psychiczne
15% dorosłych
cierpi na zaburzenia psychiczne
Co 2 mlody dorosly ma skrajnie niską samoocenę
co 2 młody dorosły
ma skrajnie niską samoocenę
ponad 80% młodych nie radzi sobie ze stresem
+80% młodych
nie radzi sobie ze stresem
rośnie liczba odszkodowań pracowniczych
liczba odszkodowań
pracowniczych rośnie

Znaczenie PPZPTM

dla pracownika

Program Pracodawca Przyjazny Zdrowiu PsychicznemuTM ma za zadanie informować pracowników, że dany pracodawca pozwala się rozwijać, dba o komfort pracy, wpływając tym samym na jej efektywność. Kontakt z przełożonymi i kolegami z pracy jest profesjonalny i wolny od przemocy psychicznej, mobbingu, stygmatyzacji, dewaluacji, dyskryminacji czy wyzysku. Dołączenie do programu pozwala pracodawcy uzyskać Certyfikat Pracodawca Przyjazny Zdrowiu PsychicznemuTM, dla pracowników jest to informacja, że jest on otwarty na dialog z pracownikami oraz wyjaśnia i rozwiązuje problemy. Istnieje jasny podział zadań oraz wyznaczonych celów. Pracodawca nie wykazuje również innych elementów negatywnie wpływających na zdrowie psychiczne. Co wprost oznacza, że jest to pracodawca, u którego warto rozważyć pracę.
pracodawca
dba o komfort pracy
profesjonalne
relacje
pracodawca
otwarty na dialog
pracodawca wolny od mobbingu,
stygmatyzacji, dewaluacji i wyzysku
jasny podział
zadań i obowiązków

dla pracodawcy

Pracodawca ma możliwość poznania problemów jakie pojawiają się w jego przedsiębiorstwie (firmie, urzędzie, uczelni...). Co ważne uzyskane informacje są kompleksowe, dotyczą zarówno poziomu relacji interpersonalnych, zarządzania czy działań operacyjnych. Daje to pracodawcy możliwość wprowadzenia zmian, które korzystnie wpłyną na postrzeganie Firmy zarówno na rynku pracy, konsumentów czy podczas pozyskania nowych partnerstw. Dołączenie do Programu PPZP, a następnie certyfikacja, wprost przekłada się na jakość oferowanych produktów i usług oraz wymierne korzyści płynące dla przedsiębiorstwa. Wzrost sprzedaży, rozpoznawalność, atrakcyjność firmy to tylko niektóre z nich. PPZPTM to tak naprawdę zwieńczenie całego zbioru działań, które potwierdzają wysoki poziom pracodawcy.
+235%
wzrost aprecjacji
w ciągu 6 lat
poprawa wizerunku
przedsiębiorstwa
wzrost jakości
usług
poprawa kondycji
psychicznej
zespołu
+35%
zwiększona
produktywność
-50%
mniej nieobecności
w pracy
-66%
obniżona
rotacja
pracowników
Źródła:
The ROI in Workplace Mental Health Programs: Good for People Good for Business. Deloitte, 2019
dane wewnętrzne, Fundacja To Get There, 2020-2023
Co niezwykle istotne podczas działań w ramach programu, jak i przy ocenie, skupiamy się na specyfice branży, w której działa pracodawca. Podczas procesu certyfikacji uwzględniamy naturalną dynamikę prężnie działającej firmy. Oznacza to, że nie oczekujemy braku konfliktów, a przyjrzymy się sposobom ich rozwiązywania. Mamy świadomość, że są one nieodłączną częścią życia społecznego w tym szczególnie sfery zawodowej, gdzie konieczna jest współpraca. Przyjmujemy założenie, że tak jak w życiu codziennym/prywatnym tak i w zawodowym zdarzają się chwilowe konflikty i problemy. Kluczowy jest czas trwania i ich nasilenie wraz z czasem. Trudności, które eskalują i się pogłębiają mają negatywny wpływ na porozumienie między pracownikami i przełożonymi.

Zapisz się do bezpłatnego programu PPZPTM

Dołącz do Programu Pracodawca Przyjazny Zdrowiu PsychicznemuTM i uzyskaj dostęp do unikalnych materiałów. Program Pracodawca Przyjazny Zdrowiu PsychicznegoTM to dostęp do obszernej bazy bezpłatnych szkoleń, wydarzeń, warsztatów czy webinarów. Już dziś stań się częścią wyjątkowych zmian, a następnie jeśli będziesz chciała/chciał możesz starać się o certyfikat PPZPTM dla Twojej firmy (więcej o certyfikacie i certyfikacie w dalszej części strony).


Wymagania oraz jak uzyskać certyfikat PPZPTM.

Certyfikat Pracodawca Przyjazny Zdrowiu Psychicznemu przebieg certyfikacji
Sam proces uzyskania certyfikatu PPZPTM nie jest skomplikowany. W celu upewnienia się, że badana instytucja, bądź firma spełnia wymagania stawiane w procesie certyfikacji Pracodawca Przyjazny Zdrowiu PsychicznemuTM niezbędne jest fachowe podejście doświadczonych specjalistów.

Pierwszym krokiem jaki powinieneś podjąć chcąc uzyskać Certyfikat Pracodawca Przyjazny Zdrowiu PsychicznemuTM jest zgłoszenie się do nas, do Fundacji To Get There. Na podstawie uzyskanych informacji (liczba pracowników, złożoność organizacji, obszar działania) przygotujemy ofertę. Po zaakceptowaniu propozycji i dopełnieniu formalności (podpisanie umowy) przejdziemy do konkretnych działań. W pierwszej kolejności poprosimy Cię o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z nami. Kolejnym krokiem będzie wizyta w Twoim podmiocie. Ten etap może potrwać nawet kilka dni — wszystko zależy od wielkości i złożoności Twojej organizacji. W ramach działań związanych z oceną specjaliści przeprowadzą m.in. anonimowe sesje z odpowiednim odsetkiem załogi Twojej instytucji w bezpiecznych dla pracowników warunkach.

Po przeprowadzeniu badań, na podstawie zebranych informacji, wywiadów i obserwacji zespół specjalistów przygotuje raport wraz z oceną. Możesz zaakceptować ocenę i poprosić o wystawienie certyfikatu (o ile ocena jest pozytywna) lub wyrazić chęć wdrożenie sugerowanych zmian, podnieść wskaźniki swojej organizacji i ponownie przystąpić do badania celem weryfikacji. Tak jak w przypadku certyfikatów ISO Twoja organizacja może spełniać lub nie spełniać wymogów, ale możesz się również wyróżniać na tle innych organizacji.

Zalety wdrożenia PPZPTM

Wdrożenie PPZPTM niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorcy. Jedną z najczęściej wymienianych jest poprawa wizerunku firmy na rynku pracy. Certyfikat PPZPTM to gwarancja wysokiego poziomu kultury pracy w przedsiębiorstwie, dobrych relacji zawodowych i profesjonalizmu. Dotyczy całej struktury organizacyjnej firmy.

Pracownicy widząc, że firma może pochwalić się certyfikatem PPZPTM w naturalny sposób obdarzają takiego pracodawcę większym zaufaniem. Postrzegają go jako bardziej wiarygodnego i profesjonalnego. Z czego to wynika? Budowanie świadomości i profesjonalizmu. Przyszły czy obecny pracownik ma świadomość, że przedsiębiorstwo, które dołączyło do programu i uzyskało certyfikat PPZPTM zostało poddane szczegółowej weryfikacji pod kątem panujących warunków pracy. Pracownik dostaje informację, że pracując w danej firmie jego zdrowie psychiczne jest dla pracodawcy istotne. Skutkiem tego jest zwiększona atrakcyjność na tle konkurencji, zaangażowanie pracowników a w konsekwencji efektywność i lojalność względem firmy.

Ponadto konsumenci widząc, że pracodawca szanuje swoich pracowników i o nich dba chętniej korzystają z jego usług i produktów, co przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa i ocenę zadowolenia petentów/klientów.

Dołączając do Programu Pracodawca Przyjazny Zdrowiu PsychicznegoTM zapewniasz sobie dostęp do obszernej bazy bezpłatnych szkoleń. Uczestnictwo w programie zapewnia Ci możliwość uczestniczenia w wyjątkowych wydarzeniach, webinarach oraz warsztatach.
Certyfikat Pracodawca Przyjazny Zdrowiu Psychicznemu

Uzyskiwane oceny

WYRÓŻNIAJĄCO
POZYTYWNA
Uzyskanie wyróżnienia jest dodatkowym uhonorowaniem pracodawcy za jego wyróżniające się, szczególne mechanizmy sprzyjające zdroiwu psychicznemu w pracy.
POZYTYWNA Pracodawca otrzymując ocenę pozytywną otrzymuje certyfikat potwierdzający rejestrację jako rekomendowanego pracodawcy. Zdobycie certyfikatu oznacza, że pracodawca wspiera i szanuje zdrowie psychiczne pracowników, a występujące problemy mają charakter krótkotrwały, są profesjonalnie rozwiązywane i mogą wynikać np. ze specyfiki pracy.
W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej certyfikat nie jest wydawany. Pracodawca natomiast otrzyma szczegółowy raport oraz możliwość omówienia braków i obszarów do poprawy wraz z sugestiami rozwiązań.

Kto dokonuje certyfikacji?

W proces certyfikacji każdorazowo zaangażowanych jest kilka osób, które reprezentują różne spojrzenie na poszczególne aspekty pracy, są to doświadczeni managerowie, pracownicy naukowi uczelni wyższych, pracownicy z branży odpowiedniej dla ocenianej organizacji na różnym etapie kariery oraz terapeuci i psycholodzy. Certyfikacja odbywa się, więc pod okiem zróżnicowanego i doświadczonego zespołu. Każda z osób reprezentuje odmienne postrzeganie zagadnienia co w ostatecznym rozrachunku pozwala na spojrzenie na temat w możliwie szerokim ujęciu.

Kto może ubiegać się o Certyfikat
Pracodawca Przyjazny Zdrowiu PsychicznemuTM

O certyfikat starać może się każda osoba prawna zatrudniająca pracowników w tym: spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, kościoły, uczelnie, instytuty badawcze, zakłady opieki zdrowotnej, czyli wszyscy Ci, którym zależy na pracownikach i swojej organizacji.

Koszt wdrożenia Certyfikatu PPZPTM

Certyfikat otrzymuje się na okres 3 lat. Cena uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Co składa się na certyfikację? Po pierwsze badania certyfikacyjne, które przeprowadzamy w Twojej organizacji. Kończą się one otrzymaniem certyfikatu rozpoczynającego bieg ważności certyfikatu. Po upływie 3 lat certyfikat traci ważność. Przedsiębiorca może przedłużyć ważność swojego certyfikatu (recertyfikacja) potwierdzając tym samym ciągłość utrzymania odpowiedniego poziomu w firmie. Taka sytuacja wymaga nowego zlecenia dla Fundacji. Recertyfikacja nie jest działaniem obligatoryjnym, będącym zapisem umowy. Decyzja o przedłużeniu należy do przedsiębiorcy.

Koszt certyfikacji (badań, raportu, analizy sytuacji i problemów, sugestii ewentualnych zmian i poprawek) uzależniona jest od samej organizacji i jej wielkości, ponieważ czas poświęcony na badania związany jest z liczbą zatrudnionych osób - świadczy ona o wielkości organizacji.

Dowiedz się więcej lub umów certyfikację

+48 585 008 130
Napisz do nas
WhatsApp +48 585 008 130
Źródła: