Razem

możemy więcej

Fundacja To Get There powstała, by łączyć, inspirować i wspierać. Łączyć ludzi, instytucje i wolontariuszy. Inspirować i zachęcać do podejmowania nowych wyzwań, szukania wyjątkowych rozwiązań, również tych technologicznych. Wspierać w dążeniach do osiągnięcia zamierzonego celu. To Get There. Together.
Razem możemy więcej

Patrzmy szerzej,

dostrzegajmy więcej

Naszym celem jest działalność na rzecz zwiększania integracji obywateli, instytucji i organizacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Skupiamy się na sieciowaniu i animowaniu współpracy między różnymi podmiotami. Do realizacji swoich celów zaangażowaliśmy najnowsze technologie we współpracy z naukami społecznymi.
Patrzmy szerzej, dostrzegajmy więcej

By rozumieć

lepiej

Nasze cele realizujemy poprzez prowadzenie szkoleń, kursów i spotkań zwiększających świadomość uczestników. Skupiamy się na budowaniu relacji, przeciwdziałaniu samotności i wykluczeniu społecznemu. Prowadzone kampanie społeczne mają za zadanie integrować ludzi przez sztukę, kulturę oraz technologię... Dostarczają zaawansowanych rozwiązań pozwalających budować trwałe więzi międzyludzkie.
By rozumieć lepiej

Z myślą

o ludziach

W To Get There kodujemy, ale kodujemy z myślą o ludziach. Prawdopodobnie jesteśmy jedyną Fundacją, która zyski z naszych projektów przeznacza na cele statutowe związane z dbaniem o zdrowie psychiczne, walkę z wykluczeniem czy budowanie zdrowych, długotrwałych relacji.
Together Software
To Get There. Together. Statut Fundacji To Get There