Wellbeing w miejscu pracy
Dla wielu pracodawców, pojęcie dobrego samopoczucia pracowników nadal wydaje się abstrakcyjne i nie zasługujące na uwagę. Na szczęście, w ostatnim czasie, można zauważyć wzrastającą liczbę firm, które zmieniają swoje podejście do tego zagadnienia.
Wellbeing w miejscu pracy
Dla wielu pracodawców, pojęcie dobrego samopoczucia pracowników nadal wydaje się abstrakcyjne i nie zasługujące na uwagę. Na szczęście, w ostatnim czasie, można zauważyć wzrastającą liczbę firm, które zmieniają swoje podejście do tego zagadnienia.

Wellbeing czyli co właściwie?

Wellbeing to pojęcie obejmujące ogólny stan dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego, społecznego oraz psychicznego. Wellbeing w pracy to niezwykle istotne pojęcie, związane bezpośrednio z kondycją pracowników podczas wykonywania obowiązków zawodowych. W konsekwencji, zadowoleni i zrównoważeni pracownicy efektywniej spełniają swoje zadania. Ci, którzy troszczą się o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, nie tylko są bardziej produktywni, ale również rzadziej zapadają na choroby wynikające ze stresu oraz unikają wypalenia zawodowego. Z tego powodu, rośnie liczba firm, które dążą do zwiększenia dbałość o dobrostan pracowników w miejscu pracy. Dbałość o dobre samopoczucie pracowników i komfortową atmosferę staje się jednym z priorytetów coraz większej części pracodawców. Choć sprawa może wydawać się bardziej skomplikowana, jeśli zespół pracuje w modelu hybrydowym, to w rzeczywistości nie jest to aż tak trudne. Jak zatem zadbać o wellbeing członków swojego zespołu?

Rozmowy i wsparcie

Kluczem do troszczenia się o dobre samopoczucie pracowników jest regularne udzielanie wsparcia. Warto sprawdzić, czy podwładni mają wszystko, czego potrzebują do efektywnej i satysfakcjonującej pracy, oraz czy nie wymagają dodatkowej pomocy lub nowych narzędzi. Zachęcaj swoją drużynę do szczerych rozmów i dzielenia się ewentualnymi obawami. Częste, otwarte i oparte na zaufaniu rozmowy stanowią fundament dobrego samopoczucia pracowników. Pamiętaj również o języku, którym posługujesz się podczas rozmów z członkami zespołu. Sformułuj swoje myśli w sposób zwięzły i jednoznaczny, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień. Pamiętaj, aby nie wykluczać żadnego pracownika, nawet jeśli nie spotykasz się z nim codziennie w biurze. Relacje z zatrudnionymi powinny być równe, niezależnie od tego, jaki model pracy wybierają. Podczas rozmów z podwładnymi poruszaj nie tylko tematy związane z biznesem, ale także te niezwiązane bezpośrednio z pracą. Dzięki temu zadbasz o dobrostan pracowników i wzbudzisz w nich poczucie uznania.

Zaufanie

Pracownicy odczuwają poprawę swojego samopoczucia zawodowego, kiedy zauważają, że mają Twoje zaufanie i że chętnie powierzasz im zadania, niezależnie od modelu pracy, jaki praktykują. To pozwala im na większą swobodę działania i wzmacnia ich pewność siebie. Dzięki temu mają możliwość efektywnego rozwijania swoich umiejętności w strukturze organizacji, niezależnie od miejsca, w którym pracują. Należy również unikać nadmiernego kontrolowania szczególnie w przypadku pracowników pracujących zdalnie. Mimo że wielu menedżerów ma obawy związane z delegowaniem zadań na odległość, w rzeczywistości jest to sposób, aby wyrazić zaufanie wobec pracownika i umożliwić mu większą niezależność. Jednak ważne jest właściwe wyrażanie oczekiwań, aby pracownik miał jasne wytyczne dotyczące tego, czego oczekujesz od niego.

Integracja zespołu

Aby dbać o dobrostan podwładnych, warto również zapewnić im poczucie wspólnoty w zespole. Może to obejmować organizację integracyjnych wydarzeń dla wszystkich pracowników oraz zachęcanie do regularnego kontaktu z innymi członkami zespołu za pośrednictwem wewnętrznych komunikatorów. Ważne jest, aby relacje w zespole były pozytywne, a wszyscy traktowali się nawzajem z szacunkiem jako partnerzy biznesowi. To przyczyni się do zwiększenia ogólnego samopoczucia wszystkich pracowników.

Work-life balance - warto przypominać

Pracownicy mogą czerpać większą satysfakcję z pracy, gdy równoważą swoje życie zawodowe i prywatne. Ponieważ jest to dla wielu zatrudnionych wyzwaniem, warto wspierać ich w tym procesie. Podkreśl korzyści wynikające ze zdrowego podejścia do pracy, zachęcaj do odpoczynku i dziel się wiedzą na temat skutecznych metod zarządzania czasem pracy. W ten sposób pracownicy będą w stanie lepiej planować swój dzień roboczy i zakończyć go o odpowiedniej godzinie, aby móc spędzić czas z bliskimi lub realizować swoje pasje.

Benefity - odpowiedni dobór

Warto mieć na uwadze, że potrzeby pracowników mogą różnić się w zależności od przyjętego modelu pracy. Aby skutecznie odpowiadać na zróżnicowane oczekiwania, warto regularnie prowadzić rozmowy w zespole i w miarę możliwości wprowadzać odpowiednie rozwiązania, takie jak nowe świadczenia pracownicze. Dzięki temu każdy członek zespołu będzie mógł wykonywać swoje obowiązki w sposób łatwiejszy i bardziej satysfakcjonujący. Należy jednak zwrócić uwagę, że mimo różnorodnych ofert, powinny być one równie wartościowe zarówno dla pracowników pracujących w biurze, jak i tych pracujących zdalnie. To pozwoli uniknąć potencjalnego faworyzowania jednej grupy oraz wpłynie pozytywnie na dobre samopoczucie wszystkich członków zespołu. Przykładem korzystnego świadczenia, które może być atrakcyjne zarówno dla pracowników zdalnych, jak i stacjonarnych, jest program wsparcia psychologicznego. Zmieniająca się dynamika na rynku pracy wykazuje, że jest to jeden z istotnych obszarów, na którym pracodawcy powinni się skoncentrować.

Bądź Liderem

Dbałość o dobre samopoczucie pracowników wiąże się również z dawaniem odpowiedniego przykładu. Wykazuj zachowania, które zalecasz zatrudnionym, na przykład dbaj o swoje zdrowie psychiczne, staraj się unikać nadmiernych nadgodzin i utrzymuj kontakt z kolegami z pracy, nawet jeśli nie widzisz ich codziennie w biurze. Pracownicy, którzy zauważą przyjemną atmosferę w firmie, chętniej będą przyczyniać się do jej tworzenia, niezależnie od przyjętego modelu pracy. Dobre samopoczucie pracowników jest w dużej mierze związane z otrzymywaniem jakościowego feedbacku.

...

Od dłuższego czasu wiadomo, że zdrowie fizyczne i psychiczne ma bezpośredni wpływ na efektywność pracowników, co potwierdzają liczne badania. Dlatego też, dbanie o dobrostan pracowników jest po prostu opłacalne dla pracodawców. Kluczowe jest dopasowanie programów wellbeing do indywidualnych potrzeb pracowników. Dzięki temu możemy mieć pewność, że oferowane przez nas korzyści, programy itp. są naprawdę wartościowe dla pracowników. Dlatego istotne jest monitorowanie zadowolenia i potrzeb osób zatrudnionych w firmie.