Koncentracja na zdrowiu psychicznym
Pracownicy cieszący się dobrym zdrowiem, posiadający odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami, wykazują wyższą produktywność i mają pozytywne podejście do pracy. To szczególnie istotne w okresie ożywienia gospodarczego, gdy wychodzimy z tru
Koncentracja na zdrowiu psychicznym

Koncentracja na zdrowiu psychicznym i rozwijanie odporności podczas kryzysu.

W trudnym i wymagającym czasie, przedsiębiorstwa powinny nadać priorytet nie tylko zdrowiu fizycznemu i bezpieczeństwu pracowników, ale także ich zdrowiu psychicznemu. Kluczowym aspektem we wszystkich organizacjach staje się wsparcie liderów, którzy wspomagają pracowników w przezwyciężaniu kryzysu oraz dbają o utrzymanie ich dobrego zdrowia psychicznego na przestrzeni całego tego czasu. Pracownicy cieszący się dobrym zdrowiem, posiadający odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami, wykazują wyższą produktywność i mają pozytywne podejście do pracy. To szczególnie istotne w okresie ożywienia gospodarczego, gdy wychodzimy z trudności i niepewności. Ważne jest, aby liderzy zwracali uwagę na zdrowie psychiczne swoich zespołów i skoncentrowali się na budowaniu odporności pracowników poprzez zachęcanie do utrzymania zdrowych nawyków w długoterminowej perspektywie. Pragniemy podzielić się z Wami kilkoma wskazówkami zdecydowanie pomogą podczas rozwijania odporności psychicznej. 1. Wspieraj komunikację i otwartość: Stwórz atmosferę, w której pracownicy czują się swobodnie dzielić swoje emocje i obawy. Ważne jest, aby słuchać ich i zapewnić wsparcie. 2. Promuj zdrowy styl życia: Zachęcaj do utrzymania zdrowych nawyków, takich jak regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu i czas na relaks. To pomoże pracownikom radzić sobie ze stresem. 3. Utrzymuj równowagę między pracą a życiem prywatnym: Wspieraj zdrowe granice między pracą a życiem prywatnym, aby pracownicy mogli znaleźć harmonię i odpocząć. Zachęcaj do korzystania z urlopów i czasu wolnego. 4. Promuj samozrozumienie: Pomóż pracownikom rozwijać świadomość swoich emocji, potrzeb i ograniczeń. To pozwoli im lepiej radzić sobie ze stresem i podejmować właściwe decyzje. 5. Zapewnij dostęp do wsparcia: Udostępnij zasoby i programy, które pomogą pracownikom w radzeniu sobie ze stresem i problemami emocjonalnymi. Może to obejmować psychologiczną opiekę, programy treningowe czy wsparcie grupowe. Pamiętaj, że dbanie o zdrowie psychiczne zespołu jest kluczowym elementem budowania odporności w obliczu trudności.

Mentoring pracowników kluczem do sukcesu

Liderzy powinni pełnić rolę mentorów, aby właściwie kierować i pomagać pracownikom osiągać sukces w trudnych czasach. Statystycznie mamy trzy razy większe szanse na osiągnięcie sukcesu, gdy mamy mentora. Ważne jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla swojego zespołu, w której mogą dzielić się problemami i motywacją. Nalezy rozpoznawać problemy, udzielać wsparcia, proponować rozwiązania oraz ustalać cele. Otwarta komunikacja jest niezwykle istotna. W obecnej sytuacji, gdy wiele osób pracuje zdalnie i bywają mniej zaangażowani, przejęcie roli mentora w zespole może mieć ogromne znaczenie. Jako mentor możesz regularnie sprawdzać, motywować zespół i dotrzeć do przyczyn wszelkich problemów, zanim staną się one zbyt duże, aby je skutecznie rozwiązać.

Metoda stresu pozytywnego w celu poprawienia wydajności

Stres może przyczynić się do poprawy wydajności, o ile jest to pozytywny stres, znany również jako eustres. Liderzy mogą tworzyć ten pozytywny stres poprzez delegowanie zadań, które są wystarczająco wymagające, ale niezbyt trudne do wykonania. Podjęcie się takich zadań pomaga pracownikom potwierdzić swoje umiejętności i buduje pewność siebie, umożliwiając im skuteczne radzenie sobie z kolejnymi wyzwaniami. Ważne jest zapewnienie pracownikom narzędzi do radzenia sobie z tymi projektami lub zadaniami, umożliwiając im jednocześnie osiąganie sukcesów. Pamiętaj, aby wyposażyć pracowników w odpowiednie narzędzia i umiejętności, aby byli w stanie przekierować pozytywny stres na satysfakcjonujące rezultaty. Osiągnięcie eustresu w odpowiedni sposób może generować poczucie spełnienia, satysfakcji i entuzjazmu, przyczyniając się do ogólnego dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego.

Cechy przywódcze w sytuacjach kryzysowych

Rozwój kilku cech i miękkich umiejętności może pomóc w przetrwaniu kryzysu. Te cechy obejmują ciekawość, opanowanie i umiejętność radzenia sobie z długotrwałymi problemami. Unikanie skupiania się wyłącznie na przeszłych sukcesach jest istotne. Ciekawość pomaga liderom myśleć o nowych sposobach rozwiązywania problemów. Zdolność do utrzymania opanowania w trudnym okresie pozwala na obiektywną ocenę sytuacji i znalezienie właściwego rozwiązania. Dobry lider, prowadząc przez kryzys, jest gotowy do działania i podejmuje zdecydowane kroki, które eliminują niepewność wśród swojego zespołu. Wytrwałość lidera jest niezbędna, ponieważ kolejne wyzwania mają długoterminowy charakter. Zdarza się, że trudne warunki pracy będą trwały przez pewien czas. Ważne jest, aby mieć wystarczającą siłę, aby przetrwać i dawać przykład innym.

Uważny i przemyślany dobór słów

Prawidłowa komunikacja ma ogromne znaczenie. Wyrażenia i język, których teraz używają przywódcy, są bardziej istotne, niż się wydaje. Wybór odpowiednich słów i sposób przekazywania informacji może złagodzić lub nasilić stres. Używanie właściwego języka może również sprzyjać pracy zespołowej oraz poczuciu wspólnej odpowiedzialności i przynależności, co stanowi ogromne wsparcie dla każdego pracownika. Na przykład, zamiast używać słowa "dlaczego", można użyć słowa "jak". Oświadczenia oparte na słowie "dlaczego" mogą wydawać się oskarżające i demotywujące, jakby winę zrzucono na zespół. Natomiast zadawanie pytań typu "Jak możemy temu zapobiec?" sprzyja empatycznemu podejściu opartemu na współpracy w rozwiązywaniu problemów.

Wsparcie zdrowia psychicznego

Chociaż wiele organizacji dostosowuje się do tej potrzeby, wciąż brakuje powszechnych programów i struktur wspierających zdrowie psychiczne w miejscu pracy. Podczas naszych działań przeprowadziliśmy badania wśród wielu liderów biznesowych, pytając o istnienie w ich organizacjach ustrukturyzowanego programu wsparcia zdrowia psychicznego i odporności. Z odpowiedzi wynika, że tylko 31% ma obecnie taki program, podczas gdy 9% pracuje nad jego wprowadzeniem. Obowiązkiem dobrego lidera jest wspierać i wzmacniać program zdrowotny, który obejmuje również aspekt zdrowia psychicznego. Programy te są wdrażany wyłącznie dla dobra pracowników, którym należy przypomnieć, że usługi te są łatwo dostępne, anonimowe i poufne. W obecnej sytuacji profesjonalni pracownicy nie wahają się udać do lekarza w przypadku dolegliwości fizycznych, niestety jednak nie jest to tak samo powszechne, jeśli chodzi o problemy zdrowia psychicznego. Podjęcie małych działań w celu rozwiązania tych problemów może przyczynić się do zbudowania zespołu zdrowszych i zadowolonych pracowników. Rozwój odporności, tak samo jak każdej innej cechy, może być osiągnięty za pomocą odpowiednich narzędzi, trenerów i szkoleń. Pracownicy posiadający odporność mają większe szanse na zdrowie psychiczne, co przekłada się na lepsze wyniki zarówno dla firmy, jak i dla samych pracowników. Biorąc pod uwagę potrzeby pracowników, ważne jest, aby zadbać nie tylko o ich zdrowie fizyczne, ale także o zdrowie psychiczne. Jeśli chcesz poznać więcej porad dotyczących zarządzania, budowania relacji oraz zdrowia psychicznego w miejscu pracy skontaktuj się z nami https://ftgt.org/pl/kontakt/.