Edukacja w duchu STEAM
STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics) to nowe podejście do edukacji. Sama koncepcja pochodzi z USA. W swojej pierwszej fazie nazywana STEM, od słów: nauka, technologia, inżynieria i matematyka, skupiała się przede wszystkim na naukach ścisłych
Edukacja w duchu STEAM

STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics) to nowe podejście do edukacji. Sama koncepcja pochodzi z USA. W swojej pierwszej fazie nazywana STEM, od słów: nauka, technologia, inżynieria i matematyka, skupiała się przede wszystkim na naukach ścisłych.

Z czasem STEM ewoluował, wzbogacił się o literę “A” odpowiadającą sztuce, dzięki czemu w działania edukacyjne zaangażowana została również prawa półkula mózgu. 


Obecnie edukacja w duchu STEAM jest wiodącą metodologią w bardzo wielu placówkach oświatowych na całym świecie. 


STEAM w dużej mierze opiera się o wykorzystanie nowych technologii w edukacji, co pozwala równolegle na rozwój samej metody. Odpowiada najbardziej aktualnym trendom oraz potrzebom wszechstronnej edukacji opartej na kreatywności, pracy grupowej i metodzie projektu. 


W modelu nauczania STEAM przyjmuje się formę warsztatów oraz projektów, dzięki czemu przyswajanie wiedzy następuje szybciej i jest bardziej skuteczne. 


Uczniowie biorący udział w zajęciach są zdecydowanie bardziej skupieni ze względu na charakter lekcji nastawiony na rozwiązywanie problemów, poszukiwanie rozwiązań i odkrywanie nowych możliwości. Tego typu zajęcia dają dzieciom możliwość tworzenia, badania przygotowanych rozwiązań oraz sprawdzania i testowania ich w praktyce. Niesie to ze sobą wielką wartość i pozwala rozwijać jedną z najważniejszych kompetencji jaką jest umiejętność konstruktywnego wyciągania wniosków. 


Co niezwykle istotne, edukacja w duchu STEAM nie skupia się jedynie na wspieraniu nauk ścisłych. Duży nacisk kładzie się również na sztukę oraz projektowanie, które są ważnymi składowymi każdego projektu. Matematyka, inżynieria, wiedza z biologii, informatyki i programowania rozwijana jest na równi z elementem ART dzięki czemu możliwe jest kompleksowe podejście do zadania. Ma to zbawienny wpływ na kształtowanie umiejętności takich jak zdolność kreatywnego i logicznego myślenia, rozwijanie myślenia komputacyjnego czy niezwykle ważnej przy każdym projekcie umiejętności współpracy w zespole. 


Zajęcia realizowane zgodnie z koncepcją STEAM, wykorzystują metodę projektu, obejmując każdy z jej elementów - naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Tego typu podejście, do każdego z obszarów nauczania, maksymalizuje atrakcyjność zajęć, umożliwiając nauczanie wielozmysłowe, podnoszące kluczowe kompetencje uczniów. Znamienne jest tutaj zaangażowanie obydwu półkul mózgowych, determinuje to optymalny rozwój dziecka. Rozwijane są nie tylko zdolność logicznego i krytycznego myślenia, ale także kreatywność i wyobraźnia.   


Przy metodzie STEAM bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie przestrzeni, w której realizowane będą zajęcia. Strefa ta powinna pozwolić na swobodę podczas własnych działań, odkrywania i eksperymentowania. Otoczenie powinno zachęcać uczniów do podejmowania aktywności. Przestrzeń oraz wykorzystane w niej rozwiązania powinny wyzwolić w uczniach chęć działania, poszukiwania rozwiązań. Przestrzeń ta powinna stwarzać możliwość do zadawania pytań. 


Strefa do nauki winna być łatwo modyfikowalna, umożliwiająca na aranżowania różnych stref pracy: w grupach, parach czy indywidualnych działań. Niezwykle istotne są również narzędzia i pomoce dydaktyczne, które oddajemy do dyspozycji młodym odkrywcom. 


Scottie Go! Edu jest świetnym wyborem do takiej pracowni. Jako gra edukacyjna z interaktywnym kursem dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat idealnie realizuje założenia edukacji w duchu STEAM. Scottie Go! Edu to nie tylko doskonały pomysł na zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży, to również, a może przede wszystkim, nauka logicznego myślenia, kreatywności, podejmowania decyzji, myślenia matematycznego i problemowego. 

Każde zajęcia to możliwość zdobywania wiedzy z zakresu programowania i kodowania. Dzięki niej uczniowie poznają podstawowe pojęcia programistyczne takie jak: instrukcja prosta i złożona, parametr, pętla, instrukcja warunkowa, zmienne czy funkcje.  

Scottie Go! Edu to 91 zadań na 10 poziomach trudności. Zastosowany mechanizm grywalizacji sprawia, że nauka programowania staje się dla dzieci i młodzieży przyjemnością.  


Żyjemy w niezwykle dynamicznym i ciągle rozwijającym się świecie. Otacza nas wszechobecna technologia i innowacyjne rozwiązania. Tym bardziej ważne jest aby młodych ludzi przygotować do bezpiecznego wejścia w ten świat. Prawdą jest, że to Oni ostatecznie staną się nie tylko odbiorcami ale również twórcami kolejnych innowacji i technologii przyszłości. To Oni zdecydują jaką formę przybierze nasza rzeczywistość. Świadomi tego powinniśmy dawać im jak najwięcej możliwości zgłębiania nauki, technologii i sztuki. Umożliwić im rozwój, oddając w ich ręce najlepsze rozwiązania edukacyjne jakimi dysponujemy.