Logo Fundacja To Get There
Fundacja To Get There

Chcesz zostać wolontariuszem?

Jeżeli chciałbyś dołączyć do grona naszych wolontariuszy, zapraszamy Cię do zapoznania się z kilkoma ważnymi informacjami.


Zanim zaczniesz...

Warto wiedzieć, czym tak naprawdę jest wolontariat. Właściwie każdy z nas ma swoje wyobrażenie na temat wolontariatu. Jednym kojarzy się ze zbiórkami pieniędzy, żywności, bezpłatnymi poradami prawnymi, korepetycjami, tłumaczeniami. Inni wolontariat postrzegają jako towarzyszenie chorym, niepełnosprawnym, rehabilitacją, opieką nad dziećmi w domach dziecka, pomocą podczas masowych imprez czy koncertów. Każdy buduje swoje skojarzenia dotyczące wolontariatu na bazie własnych doświadczeń. Istotne jest aby sprowadzić pojęcie to do wspólnego mianownika.

Współczesny wolontariat w Polsce rozpoczął się na początku lat 90. Powstało wtedy pierwsze w Polsce Centrum Wolontariatu. To również czas rozkwitu niezależnych inicjatyw obywatelskich, masowo zaczęły powstawać organizacje pozarządowe.

Pierwsza definicja „współczesnego” wolontariatu opracowana przez Centrum Wolontariatu w Warszawie brzmiała:

Wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.


Ta definicja nie straciła nic na wartości i jest aktualna także dziś.
W „Ustawie o wolontariacie” (zobacz tu) wolontariat został zdefiniowany bardzo podobnie. Co prawda nie ma wprost mowy o wolontariacie jako zjawisku, a definiowana jest osoba wolontariusza, to w istocie sprowadza się to do tego samego. Według ustawy wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz placówek i w zakresie określonym w ustawie.

zgłoś się!

Jeżeli jesteś zainteresowany wolontariatem, chciałbyś udzielać się społecznie wypełnij ten krótki formularz a skontaktujemy się z Tobą. Odpowiemy na Twoje pytania, opowiemy więcej na temat tego czym jest sam wolontariat i jak odnaleźć się w jego realiach.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy